Access Bars en wetenschappelijk onderzoek

Access bars enn wetenschappelijk onderzoek

Je las misschien al veel over Access Bars, hoe het werkt en de toepassing ervan. Maar waar is deze kennis allemaal op gebaseerd? Dit artikel geeft antwoord op die vraag en gaat over de Access Bars-methode in wetenschappelijk onderzoek tot nu toe.

 

 

Theta-staat van het brein met Access Bars 

Als ons brein in de zogenaamde theta-staat komt, dan hebben we de meeste invloed op ons onbewuste brein. En daarom is het belangrijk je brein in deze theta-staat te krijgen. Want zo kun je blokkades opheffen en optimaal leren. Tijdens een Access Bars-sessie komt je brein in deze theta-staat. Door de 32 drukpunten langs te gaan, kan alle elektrische energie weer doorstromen. En dus vloeien alle elektrische ladingen die beperkende gedachten en emoties bevatten, makkelijk weg.

 

Maar hoe weten we dit allemaal? Doordat Access Bars momenteel steeds vaker het onderwerp is van wetenschappelijk onderzoek. Omdat dit nog geen grootschalige onderzoeken zijn, moeten we natuurlijk nog heel voorzichtig conclusies trekken, maar de resultaten die er zijn, zien er veelbelovend uit!

 

 

 1. Access consciousness bars wetenschappelijk onderzoek 2015 

De Global neuroscience research foundation deed wetenschappelijk onderzoek naar Access Bars bij 60 proefpersonen. Dit deden ze door middel van Elektro-encefalografie (EEG). Dat is een methode om de elektrische activiteit van het brein te meten. Dit doen ze door plakkers op je hoofd te zetten.

 

De uitkomsten waren verbluffend

 • 96% van de deelnemers had een verhoogde activiteit van 1 Hz (3 standaarddeviaties boven normaal). Na vele jaren van onderzoek weten we dat 3 standaarddeviaties boven normaal bij 1 Hz onze menselijke verbinding is met de universele energie die ieder van ons met elkaar verbindt. Het morfogenetische veld met genezende energie.
 • Bij 85% van de proefpersonen liet de EEG een statistisch significante toename van de hersencoherentie zien. Als er meer ‘coherentie’ is, dan betekent het dat er meer hersengebieden met elkaar in verbinding staan en samenwerken. Je ervaart dan een gevoel van eenheid. Dit positieve coherentie-effect is vergelijkbaar met het effect van een geavanceerde meditatie met een direct resultaat.
 • Gevoelens van depressie en angst verminderden met respectievelijk 83% en 85% in slechts één sessie
 • Bij 63% van de mensen was na de Access Bars-sessie een emotionele en/of lichamelijke verandering zichtbaar. Van deze 63% was dat in 42% van de gevallen alleen een emotionele verandering en in 40% van de gevallen een lichamelijke verandering.

 

Onderstaand een afbeelding van de invloed van een Access Bars Sessie op de hartslag (49 bpm, beats per minute). Gemeten mei 2020 bij één van onze klanten:

 

 

 

 

Paper en video van Access Bars in dit wetenschappelijk onderzoek 

Het paper van dit onderzoek vind je hier. Vind je dat wat ingewikkeld? Begrijpelijk en geen probleem, want over dit onderzoek maakte men ook een video waarin je uitleg krijgt over de belangrijkste bevindingen van Access Bars in dit wetenschappelijk onderzoek.

 

 

 1. Access Bars in een wetenschappelijk onderzoek over angsten en depressie

In 2017 deed Dr. Terrie Hope onderzoek naar het effect van Access Bars op angsten en depressie. Zeven proefpersonen met angsten en/of depressie kregen een Access Bars-sessie van 90 minuten. Het doel was om te kijken of en welk effect Access Bars heeft op angsten en depressie. Ondanks dat het een kleine groep was, waren ook hier waren de resultaten weer verbluffend.

 

 

Bewezen effecten van Access Bars op angsten en depressie
 • Na een Access Bars-toepassing verminderden de depressiesymptomen van de proefpersonen aanzienlijk. Gemiddeld met bijna zo’n 83%.
 • Ook de deelnemers met angstklachten hadden veel baat bij de Access Bars-sessie. De ernst van hun angstsymptomen nam gemiddeld met bijna 85% af.
 • Ook hier nam (net zoals eerdergenoemd Access Bars wetenschappelijk onderzoek) de coherentie van de hersengolven toe.

 

Omdat er maar 7 deelnemers waren, mag je hier natuurlijk geen harde conclusies trekken. Het was een pilotonderzoek. Tóch komen deze cijfers vrijwel overeen met de ervaringen in de Access Bars-praktijk. Van de mensen met angst- en depressieklachten geeft de ruime meerderheid ons aan symptoomverlichting te ervaren. Daardoor verwachten we dat de resultaten van Access Bars bij toekomstig, groter wetenschappelijk onderzoek nagenoeg hetzelfde zullen zijn.

 

Onderstaand een afbeelding van de invloed van een Access Bars Sessie op het stressniveau (blauw stressniveau 4 overeenkomstig met de slaap). Gemeten mei 2020 bij één van onze klanten:

 

Lopende wetenschappelijke onderzoeken naar Access Bars 

Zoals eerder gezegd is Access Bars in wetenschappelijk onderzoek nog steeds gaande. Daardoor zijn er nog vragen waar men nog steeds een antwoord op zoekt. Denk aan vragen als:

 • Hoe lang duurt zo’n emotionele en/of lichamelijke transitie voordat de energie stabiliseert?
 • In welke mate beïnvloedt een Access Bars-sessie het brein op de langere termijn?
 • Stapelt het effect van Access Bars zich na elke sessie op? Of begin je steeds weer blanco?
 • Worden de positieve effecten op iemands energieveld na elke Access Bars-sessie steeds beter?
 • Hoelang blijft het effect van een Access Bars-sessie bestaan?

 

We hopen hier snel antwoorden op te kunnen geven.

 

Related articles

Gezicht van een jonge vrouw met lang donkerblond haar die haar gezicht naar de zon richt

Wat is hoogsensitiviteit (HSP)?

Wat is hoogsensitiviteit (HSP)? In een wereld die vaak draait om snelheid en prestatie komt de term ‘hoogsensitiviteit’ en overprikkeling steeds vaker voor. Maar wat betekent hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid nu

Lees verder »
Man heeft arm op de schouder van een vrouw met blond haar in een uitgeholde boomstronk

Bert & Bianca

Consciousness & Co

Bert & Bianca zijn gespecialiseerd in het empoweren om de balans tussen lichaam en geest te herstellen, zodat je de waarde van jezelf weer gaat zien. Ze vliegen hiervoor de wereld over om hun kennis en kunde steeds verder te verfijnen en uit te breiden. 

Favouriete:
Powered by:
Explore:

Ontvang de gratis video series

Meld je aan voor de gratis video series!

Kom in contact!